Torsdag d. 4. april 2019, Kl. 14:00 til kl. 16:00

I årene 1913-15 var den unge stud theol. Finn Tulinius, f. 1893, ansat som huslærer på slottet Aalholm på Lolland. Hans eneste elev var den 9-11 årige Johan Otto Raben-Levetzau. I disse to år skrev han helt konsekvent 2 ugentlige breve á 5-6 ark til sine forældre, der boede i Hellerup nord for Køben-havn. Han fortælte levende, detaljeret og humoristisk om alt, hvad han så, hørte og oplevede på Aalholm.  Vi lærer ikke kun medlemmerne af familien Raben-Levetzau at kende, også tjenerskabet. Hvem vidste, at ”Down-ton Abbey” også fandtes på Lolland under 1. verdenskrig!

Finn Tulinius’ datter Marianne og svigersønnen Hans fortæller om og læser uddrag af den store brevsamling på i alt 146 breve. Desuden krydrer de foredraget med fotomateriale fra Aalholm samt en lyd- optagelse med Finn Tulinius, hvor han fortæller om tiden på Aalholm Slot. 

Kaffe og kage koster 20,- kr

Medvirkende
Marianne og Hans Krarup
Pris
20,- kr. for kaffe og kage