Torsdag d. 4. marts 2021, Kl. 14:00 til kl. 16:00

Tapio Juhl er tidl. lærer og skoleleder.

Fra Finland til Danmark 1943  - De gode hensigters tid Tapio Juhl er født i Karelen (tidligere en del af Finland) i 1941. På grund af krigene mellem Rusland og Finland 1939 – 1945 kom han som flygtning til Danmark i 1943 sammen med sin tre år ældre bror. Omkring 80.000 børn i alderen 1-9 år blev i det man kaldte ”verdenshistoriens største flytning” sendt til Norge, Sverige og Danmark. Danmark modtog 3.764. Det er den historie, Tapio gerne vil for-tælle. Og om den enestående hjælp en-keltpersoner, organisationer og virksom-heder frivilligt ydede for den finske sag.

Foredraget indeholder to emner: Finlands voldsomme historie med republikkens opståen, borgerkrigen og landets selvstændighed i 1917 samt tiden op til i dag. Tapios egen beretning. Baggrunden, rej- sen til Danmark i 1943. Tiden efter. Selv om han kun var to år, står flere ting meget klart i erindringen

Cafehøjskolen
Medvirkende
Tapio Juhl
Pris
20,- Kaffe og kage