SØNDAGSGUDSTJENESTER

Hver søndag fejres der gudstjeneste i Ullerød Kirke kl. 10.30. Den almindelige søndagsgudstjeneste kaldes for højmessen.

ANDRE GUDSTJENESTER

Udover højmessen fejres der mange andre gudstjenester. Ved disse gudstjenester er præsten ikke bundet af højmesseritualet, men kan mere frit sammensætte sin gudstjeneste. Vi har børne- og familiegudstjenester, gudstjenester med særlige temaer eller særlige gudstjenester, som er lavet i samarbejde med folk i sognet eller med foreninger og institutioner.

Vi holder jævnligt Pastagudstjeneste, som er meget populære specielt hos børnefamilierne. Efter gudstjenesten i kirken, spiser vi sammen. Alle erlægger et mindre beløb for maden. Pengene går til velgørenhed.

 

Alle gudstjenesterne kan ses under menupunktet "Kalender". Her kan du også læse, hvem der forretter gudstjenesten.