BEGRAVELSE ELLER BISÆTTELSE?

En begravelse afsluttes med at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.

 

HVAD SKAL JEG GØRE?

Før en kirkelig begravelse eller bisættelse taler de pårørende med præsten. Ved samtalen forbereder man begravelsen/bisættelsen. Du fortæller præsten om afdøde og vælger salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.

 

BEDEMAND

I dagene efter et dødsfald skal du midt i sorgen tage stilling til mange spørgsmål og ordne mange praktiske forhold. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

 

VALG AF GRAVSTED

Sammen med vores graver har du mulighed for at se vores kirkegård, se de forskellige muligheder og vælge et gravsted. 7-10 dage efter en bisættelse modtager graveren urnen. Hvis familien ønsker det, kan præsten være med ved urnenedsættelsen på kirkegården. Tidspunkt aftales med graver og præst

 

VIL DU VIDE MERE OM BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE?

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelser.