AFSKED

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den, de har mistet og forkyndelsen af, at vi i liv og død er omsluttet af Guds kærlighed..


Kirken rummer alle livets faser fra fødsel til død. Ved en kirkelig bisættelse eller begravelse bliver der sagt tak for det liv vi har haft sammen med den, vi har mistet.

Kirken har også ord for sorgen over at miste et liv, der ikke nåede at folde sig ud. Gud deler alle livets vilkår med os - også når vi rammes af uretfærdighed og meningsløshed.

  

BEGRAVELSE ELLER BISÆTTELSE?

En begravelse afsluttes med at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.

 

FORBEREDELSE

Før en kirkelig begravelse eller bisættelse taler de pårørende med præsten. Ved samtalen forbereder man begravelse/bisættelsen. I fortæller præsten om afdøde og vælger salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.

 

BEDEMAND

I dagene efter et dødsfald skal du midt i sorgen tage stilling til mange spørgsmål og ordne mange praktiske forhold. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

 

VALG AF GRAVSTED

Sammen med vores graver har du mulighed for at se vores kirkegård, se de forskellige muligheder og vælge et gravsted.

 

MEDLEM AF FOLKEKIRKEN?

Hvis man ikke er medlem af folkekirken, har man ikke ret til at blive begravet fra kirken eller på kirkengården. Efterladte kan dog henvende sig til præsten, som kan give tilladelse i særlige tilfælde.

 

VIL DU VIDE MERE OM BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE?

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelser.