ULLERØD KIRKES SOGNEPRÆSTER ER

TORBEN EBBESEN OG LENE RIIS-WESTERGAARD

Sognepræstens arbejde er meget synligt i kirken, når vi tager præstekjolen på og foretter gudstjenesten om søndagen eller forestår en dåb, et bryllup eller en begravelse.

Med udover det synlige arbejde tager præsterne sig af mange andre ting. Noget er praktisk og administrativt; men en meget stor og vigtig del handler om at kommunikere: at tale, samtale, skrive, møde mennesker, og det allervigtigste er måske, at vi skal være gode til at lytte. Mange af vores arbejdstimer er dedikeret til at mødes og lytte: når vi skal aftale jeres barns dåb, et familiemedlems begravelse, eller du har ondt i livet og brug for en samtale.

Denne hjemmeside kan give dig en forhåndsorientering, men vi vægter samtalen højt i Ullerød Kirke. Derfor skal du aldrig tøve med at henvende dig personligt til os.

TORBEN EBBESEN

Torben Ebbesen har været tilknyttet Ullerød Kirke siden 2005 og er kirkens kirkebogsførende præst. Før han kom til Ullerød kirke, var han præst for Dansk Sømands- og Udenlandskirker i Sydney, Australien. 

 

KONTAKT TORBEN EBBESEN

ORLOV i perioden 1. okt- 31.dec. 2020

Vikar i denne periode er:

Signe Luca Andersen

Adresse: Frederiksværksgade 143
3400 Hillerød

Tlf.: 51977775

E-mail: sila@km.dk


Træffetid: efter aftale

Fridag: mandag

LENE RIIS-WESTERGAARD...

Lene er både uddannet folkeskolelærer og præst. 

Lene har været ansat i Ullerød Kirke siden 2010 og kommer fra Torup Sogn ved Hundested.

KONTAKT LENE RIIS-WESTERGAARD

Adresse: Frederiksværksgade143

3400 Hillerød

Tlf.: 50 74 20 72

E-mail: lrw@km.dk


Træffetid: efter aftale

Fridag: mandag