ULLERØD KIRKES KIRKE- KULTURMEDARBEJDER ER

TINE MATTHEWS

Tine har mange funktioner i Ullerød kirke. Hun er kirkesanger, babysalmesangsunderviser, minikonfirmandunderviser, børnekorleder, redaktår af kirkemagasinet og Kirkekalenderen m.v. 

Tine er uddannet fra Københavns Universitet i musik med dansk som sidefag. Hun har tidligere virket som musikskolelærer, gymnasielærer, folkeskolelærer og som konfirmandlærer. Hun spiller og synger rigtig godt, og formår at få musikken til at formidle det budgskab som vi i kirken alle er bærere af. 

Hun er meget med i det kreative miljø i kirken og har du ideer eller forslag til Tine omkring aktiviterter i kirken, er du velkommen til at henvende dig.

 

KONTAKT KIRKE- KULTURMEDARBEJDEREN

Tine Matthews

Mob. tlf.: 21789158

E-mail: tma@km.dk