ULLERØD KIRKES ORGANIST: LARS ERIK LINDEROD

Ullerød kirke har en fuldtidsansat organist. 

Lige så vel som præsterne har mange andre opgaver end søndagens højmesse, har organisten det også: I løbet af ugen er der ofte en eller flere andre gudstjenester. Det kan være pastagudstjeneste, temagudstjeneste eller det kan være en gudstjeneste på et af sognets to plejehjem: Ålholmhjemmet eller Sophienborg Plejecenter. Han spiller også til Babysalmesang og De små Synger.

Oraganisten spiller også til vielser samt bisættelser og begravelser. 

FORMIDLING AF ORGELMUSIKKEN

Organisten medvirker lejlighedsvis ved undervisning af konfirmander og minikonfirmander, somme tider blot for at børnene kan prøve at synge til orgelakkompagnement, somme tider ved at fortælle om orglet eller om musikken i kirken.

Organisten arrangerer også musikgudstjenester og koncerter – eller spiller selv koncerter på orglet, gerne i samarbejde med kirkesanger Annemette. Og organisten træder i funktion, når der er fællessang til Caféhøjskolen eller andre møder, eller når kirken lægger hus til salmemarathon.

KONTAKT ORGANISTEN

Lars Linderod

Tlf.: 28 93 28 10

E-mail: linderod@doks.dk

 


Lars’ musikalske baggrund er musikstudier ved Københavns Universitet, Præliminær organisteksamen samt ikke mindst en Kirkemusikalsk Diplomeksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København.
Han har været kirkens fastansatte organist siden 1993. 

Du kan læse om Ullerød Kirkes orgel og kirkens historie under menupunktet "Om Kirken".