Vores navn er en væsentlig del af vores identitet. Nogle gange kan man have behov for at ændre sit navn. Det er typisk, når vores liv ændrer sig, og vi står ved en ny begyndelse.

Når I skal giftes, skal I beslutte om, I skal have fælles efternavn eller beholde jeres eget efternavn.

Men også ved skilsmisse, dødsfald, en ny start på et nyt sted eller andre store livsændringer, kan det føles rigtigt at markere den nye begyndelse ved, måske at tage sit pigenavn tilbage, knytte sig til sin familie ved at tage slægsnavnet, vise sit tilhørsforhold til en egn ved at vælge et bynavn, eller andre personlige grunde til at skifte navn, enten efternavn eller fornavne.

Siden 2005 har det været kirkens opgave at administrere navneændringerne. Kontakt Kirkekontoret og hør mere.

På hjemmesiden borger.dk kan du læse mere om reglerne for navnændring.