ULLERØD KIRKES SOGNEPRÆSTER ER TORBEN EBBESEN OG LENE RIIS-WESTERGAARD

Sognepræstens arbejde er meget synligt i kirken, når vi tager præstekjolen på og foretter gudstjenesten om søndagen eller forestår en dåb, et bryllup eller en begravelse.

Med udover det synlige arbejde tager præsterne sig af mange andre ting. Noget er praktisk og administrativt; men en meget stor og vigtig del handler om at kommunikere: at tale, samtale, skrive, møde mennesker, og det allervigtigste er måske, at vi skal være gode til at lytte. Mange af vores arbejdstimer er dedikeret til at mødes og lytte: når vi skal aftale jeres barns dåb, et familiemedlems begravelse, eller du har ondt i livet og brug for en samtale.

Denne hjemmeside kan give dig en forhåndsorientering, men vi vægter samtalen højt i Ullerød Kirke. Derfor skal du aldrig tøve med at henvende dig personligt til os.

TORBEN EBBESEN...

Torben Ebbesen har været tilknyttet Ullerød Kirke siden 2005 og er kirkens kirkebogsførende præst. Før han kom til Ullerød kirke, var han præst for Dansk Sømands- og Udenlandskirker i Sydney, Australien. 

 

KONTAKT TORBEN EBBESEN

Adresse: Frederiksværksgade 141
3400 Hillerød

Tlf.: 20 42 25 62

E-mail: te@km.dk


Træffetid: efter aftale

Fridag: mandag

LENE RIIS-WESTERGAARD...

Lene er både uddannet folkeskolelærer og præst. 

Lene har været ansat i Ullerød Kirke siden 2010 og kommer fra Torup Sogn ved Hundested.

KONTAKT LENE RIIS-WESTERGAARD

Adresse: Frederiksværksgade143

3400 Hillerød

Tlf.: 50 74 20 72

E-mail: lrw@km.dk


Træffetid: efter aftale

Fridag: mandag

 

HYPPIGE SPØRGSMÅL TIL SOGNEPRÆSTERNE

Kan man blive begravet i Ullerød, hvis man ikke er medlem af Folkekirken?

Hvis man ikke er medlem af Folkekirken, har man ikke ret til at blive begravet fra kirken eller på kirkengården. Efterladte kan dog henvende sig til præsten, som kan give tilladelse i særlige tilfælde. Umiddelbart vil præsten fastholde afdødes beslutning om at udtræde af kirken, men der kan være særlige forhold, der taler for at se bort fra udmeldingens praktiske konsekvenser.

Taksterne for betaling for begravelse og bisættelse er højere for ikke-medlemmer end for medlemmer af Folkekirken. Vores kirkeværge kan oplyse dig om priserne.

Jeg vil gerne løse sognebånd. Hvem skal jeg kontakte?

Som hovedregel hører man til menigheden i det sogn, hvor man bor. Man kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn. Du skal henvende dig direkte til den præst, du  ønsker at slutte dig til. Hvis du gerne til tilknyttes Ullerød Kirke, skal du kontakte enten Torben Ebbesen eller Lene Riis-Westergaard. Ved at løse sognebånd får du ret til kirkelig betjening i din nye kirke/sogn. F.eks. i forbindelse med dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Og du opnår ret til at stemme til menighedsrådsvalg i dit nye sogn.

Jeg har ondt i livet og har svært ved at se en mening med min tilværelse?

Livet kan være svært ind i mellem. Det kender vi til. Som præster har vi af og til samtaler med mennesker som har behov for at sætte ord, på det som er svært. Vi har tavshedspligt og kalder samtalerne for sjælesorg. Du er altid velkommen til at henvende dig og få en samtale med en af præsterne om det, der ligger dig på hjerte.