ULLERØD KIRKES SOGNEPRÆSTER

Sognepræstens arbejde er meget synligt i kirken, når vi tager præstekjolen på og foretter gudstjenesten om søndagen eller forestår en dåb, et bryllup eller en begravelse.

Med udover det synlige arbejde tager præsterne sig af mange andre ting. Noget er praktisk og administrativt; men en meget stor og vigtig del handler om at kommunikere: at tale, samtale, skrive, møde mennesker, og det allervigtigste er måske, at vi skal være gode til at lytte. Mange af vores arbejdstimer er dedikeret til at mødes og lytte: når vi skal aftale jeres barns dåb, et familiemedlems begravelse, eller du har ondt i livet og brug for en samtale.

Denne hjemmeside kan give dig en forhåndsorientering, men vi vægter samtalen højt i Ullerød Kirke. Derfor skal du aldrig tøve med at henvende dig personligt til os.

TORBEN EBBESEN

Torben Ebbesen har været tilknyttet Ullerød Kirke siden 2005 og er kirkens kirkebogsførende præst. Før han kom til Ullerød kirke, var han præst for Dansk Sømands- og Udenlandskirker i Sydney, Australien. 

 

TORBEN EBBESEN

ORLOV i perioden 1. okt- 31.dec. 2020

 

Vikar i denne periode er:

Signe Luca Andersen

 

 

LENE RIIS-WESTERGAARD

Lene er både uddannet folkeskolelærer og præst. 

Lene har været ansat i Ullerød Kirke siden 2010 og kommer fra Torup Sogn ved Hundested.

KONTAKT LENE RIIS-WESTERGAARD

Adresse: Frederiksværksgade143

3400 Hillerød

Tlf.: 50 74 20 72

E-mail: lrw@km.dk


Træffetid: efter aftale

Fridag: mandag

SIGNE LUCA ANDERSEN    

Da jeg tilbage i 1996 begyndte at læse teologi på Aarhus Universitet var det under kraftig indflydelse af min daværende religionslærer på Christianshavns Gymnasium, Tim Jensen, der vidste så uendeligt meget om andre religioner, og så uendeligt lidt (syntes den unge gymnasieelev!) om kristendom. Så jeg tænkte, at "den napper jeg". Derfor læste jeg teologi for studiets skyld og havde i første omgang ikke til hensigt at blive præst. 

 
Under studiet var jeg især optaget af faget etik og religionsfilosofi og eksistentialismen, ligesom jeg nød de eksegetiske nytestamentlige studier. Som menneske og præst har jeg ligeledes en forkærlighed for samtalen og sjælesorgen og har desuden en uddannelse som psykoterapeut.
 
Udover at sidde på skolebænken har jeg i mange år været ansat i det private erhvervsliv samt de seneste 5 år i København Kommune. Alt sammen inden for rådgivning og beskæftigelse. 
 
Præstegerningen pressede sig dog på, og det var derfor en stor glæde, at jeg blev tilbudt et job som stiftsvikar i Ullerød Sogn i umiddelbar forlængelse af min ordination primo oktober 2020. 

KONTAKT SIGNE LUCA ANDERSEN

       vikar i perioden okt.- dec. 2020

Adresse: Frederiksværksgade143

3400 Hillerød

Tlf: 51 97 77 75

E-mail: sila@km.dk

 

Træffetid: efter aftale

Fridag: mandag