MEDLEMMERNE I ULLERØD KIRKES MENIGHEDSRÅD

Formand

Verner Bech
Ålholmparken 21
3400 Hillerød

Mob. 2892 7406

Mail: verner.bech@post.tele.dk 

Næstformand 

Lone Krüger
Ålholmparken 30
3400 Hillerød

Mob: 2044 5590

Mail: lone.kryger57@gmail.com              

 

Kirkeværge

Karsten Hilde
Kjeldsvang 8
3400 Hillerød

Tlf: 2964 9930

Mail:  e.hilde@mail.dk 

Kasserer

Tina Munkholm
Bygvangen 31
3400 Hillerød

Tlf: 2167 0874

Mail: tina.anders.morten@gmail.com

Kontaktperson

Eyvind Nygaard
Solbuen 143
3400 Hillerød

Tlf: 9356 5475

Mail: eyvindn@gmail.com 

Sekretær

Dorte Rovsing
Sommersvej 9
3400 Hillerød

Mob: 3035 9993

Mail: dorte.kristine.rovsing@skolekom.dk

Medlem

Anja Radmer
Åvang 40
3400 Hillerød

 
Tlf.: 4824 4830

Mail:  anjaradmer71@gmail.com

Medlem

Christian Brejner
Damvejen 2
3400 Hillerød


Mob: 4011 6191

Mail: brejner@brejner-co.dk

 
 
 
Sognepræst

Torben Ebbesen
Frederiksværksgade 141
3400 Hillerød

Tlf: 4825 4850
Mob: 2042 2562

Mail: te@km.dk

 
Sognepræst

Lene Riis-Westergaard
Frederiksværksgade 143
3400 Hillerød

Mob: 5074 2072

Mail: lrw@km.dk 

 

Medarbejderrepræsentant

Helle Kaspersen
Frederiksværksgade 143
3400 Hillerød

Mob: 2147 1571

Mail: hk@km.dk