Valg af gravsted er en beslutning, der rækker mange år ind i fremtiden. Det er derfor vigtigt at vælge den gravstedsform, der passer bedst med den afdødes ønsker og de efterladtes tanker for fremtiden.

Mange har udtrykt et ønske om at blive nedsat i den anonyme fællesgrav. Det kan skyldes et ønske om ikke at være til besvær for sine pårørende efter sin død. Mange pårørende vælger at efterkomme dette ønske – men ville måske hellere have valgt en anden løsning, hvis de selv skulle bestemme.

På Ullerød Kirkegårde har vi mange forskellige former for gravsteder, der både kan imødekomme den afdødes ønske om ”ikke at være til besvær”, og som samtidig kan tilgodese de pårørendes behov for at have et sted, hvor de kan mindes den afdøde og bearbejde sorgen.

Det skal overvejes, om man ønsker at sætte et minde for den afdøde i form af en gravsten, og om stenen skal have en speciel størrelse eller et specielt udseende. Måske er det et ønske, at der ikke skal være et gravminde. Her kan vi tilbyde gravsteder i græs, hvor placeringen er kendt for de pårørende, men ukendt for andre. Vi kan også tilbyde gravsteder i græs i den anonyme fællesgrav, hvor placeringen ikke er kendt.

Når man vælger gravsted første gang, er det en god ide at overveje, hvor mange der sidenhen skal være plads til i gravstedet, og hvilke ønsker til begravelsesform de efterlevende har. Vælges et urnegravsted, skal de efterfølgende også begraves i urner. Vælges et kistegravsted, kan de efterfølgende begraves både i urne og i kiste.

Indehaveren af gravstedet har pligten til at vedligeholde gravstedet. Vedligeholdelsen af gravstedet kan overlades til kirkegården mod betaling. For en del af gravstederne er det obligatorisk, at det er kirkegårdens personale, der varetager vedligeholdelsen. Det betyder, at der skal betales forud for vedligeholdelsen i hele fredningstiden.

Fredningstiden er den tid, hvor graven skal henligge urørt efter begravelsen/bisættelsen. Den er i Ullerød 10 år for urner og 20 år for kister.

Udgifter til vedligeholdelse af gravstedet afhænger af, hvilken type gravsted det drejer sig om.

Der er mange forskellige former for gravsteder. De varierer både i størrelse og type. Der er også flere forskellige grader af vedligehold.

Hvis du skal erhverve et gravsted på Ullerød Kirkegård, er det letteste at kontakte graveren, som gerne viser rundt på kirkegården, og fortæller om de forskellige typer af gravsteder. 

Hvis du gerne vil orientere dig lidt på forhånd, kan du klikke her og se lidt om de forskellige typer af gravsteder.