DET TRADITIONELLE GRAVSTED - MED HÆK OMKRING

Disse gravsteder, med én, to eller flere grave, er en gravstedsform som er kendt langt tilbage i tiden og tegner den gamle kirkegårdskultur. Med store eller små gravsten - flankeret af thuja, taks eller enebær og omgivet af lave hække, det giver mulighed for at give dise gravsteder et personligt udtryk, alt efter smag.

På kirkegården er der flere forskellige typer gravsteder og dermed forskellige muligheder for at anlægge dem.

KISTEGRAV I PLÆNE - MED MINDEPLADE

Der findes forskellige små plæner spredt på kirkegården og der er en plæne i kirkegårdens syd-vestlige del , der er afsat til kistegrav i plæne.

Mindepladen skal være granit str. 40 x 50 cm. Nedlæggelsen af plade aftales med stenhuggeren. Ved oprettelse af denne type gravsted betales for vedligeholdelse i mindst en fredningsperiode – 20 år. 

Der må sættes en buket i en nedgravet vase eller sættes en dekoration på mindepladen, derudover må der ikke foretages udsmykning eller beplantning af gravstedet.

URNEGRAVSTEDER PÅ KIRKEGÅRDEN

På kirkegården er der afdelinger med små og mellemstore urnegravsteder, der kan anlægges efter ønske. Disse små gravsteder er alle omkranset af lave takshække, der adskiller det ene gravsted fra det andet.

URNEGRAVSTED I PLÆNE - MED MINDEPLADE

Der er plads til to urner i hver enkel gravsted. På gravstedet kan lægges en mindeplade, den skal være af granit str. 40 x 50 cm. Nedlæggelsen af tales med stenhuggeren. Ved oprettelse af gravstedet betales for vedligeholdelse i mindst en fredningsperiode 10 år. Der må sættes en buket i nedgravet vase eller sættes en dekoration på mindepladen, derudover må der ikke foretages udsmykning eller beplantning af gravstedet.

FÆLLESGRAV

Dette er den anonyme form for urneanbringelse, hvor der ikke er markering af de enkelte grave. Fællesgraven er en plæne. Blomster og kranse må kun anbringes på brostenene ved vandkunsten. Ved urnenedsættelsen kan pårørende ikke være tilstede. Senere ønske om at flytte urnen til et andet gravsted kan ikke efterkommes.