Hele året

har begravelser og urnenedsættelser altid første prioritet.

Januar - marts.

Der arbejdes med snerydning, beskæring og vedligeholdelse af maskinparken. Gravene ligger flotte med granpyntningerne samt de kranse og puder, som de pårørende har været forbi med hen over julen.

I denne periode sløjfes der udløbne gravsteder og foretages ændringer i beplantninger. Der anlægges og oprettes fliser, hvis vinteren tillader det.

Sidst i marts er det, hvis vejret tillader det, tid til at tage gran, kranse / puder samt andre juleting af samt foretage den første rengøringstur af alle gravsteder med renholdelsesaftale. Op til påske, vil der blive plantet stedmoder, hvis frosten er gået af jorden.

Hvis vinteren har været hård, er det også i den tid, at de grave der ikke kunne sløjfes tidligere på grund af frost og sne, bliver sløjfet.

April - juni

         

Nu er det tid for anlæg og renovering af gravsteder, som ikke kunne anlægges på grund af den hårde vinter. Det er tid for renholdelse af gravstederne, som kirkengårdens personale skal passe samt græsslåning.

Juli - september

   

Ren- og vedligeholdelse af gravsteder og græsslåning. I september klippes stedsegrønne samt løvfældende hække.

Oktober

   

Renholdelse, opsamling af nedfaldent løv. Anlæggelse og renovering af gravsteder og afdelinger.

November – december

      

Gravstederne pyntes med gran, opsamling af nedfaldent løv samt ren- og vedligeholdelse af gravsteder i forbindelse med granpyntningen. På den måde får gravstederne lidt beskyttelse for kulden, og er samtidig smukke at se på hele vinteren igennem. Granpyntningen forventes færdig inden 1. søndag i advent.

Der opstilles juletræer, henholdsvis under klokkestablen og i kirken. 

Kirkegården sneryddes og gruses kun lejlighedsvis. Af hensyn til beplantningen bliver der ikke saltet. Al færdsel i glat føre frarådes derfor og er på eget ansvar.