Udover sognepræsterne arbejder graveren, kirketjeneren, organisten og kirke- kulturmedarbejder i Ullerød Kirke og udgør til sammen kirkens personale. De har mere eller mindre deres daglige gang i kirken og menighedshuset.

Ved at vælge menupunktet til højre kan du få kort information om deres arbejde. Du kan endvidere se, hvem de er, og hvordan de bedst kontaktes.